Om Kickstarta.nu

Kickstarta.nu är en svensk tjänst som gör det möjligt att genomföra och finansiera projekt genom Crowdfunding.

Crowdfunding är en metod för att finansiera projekt genom att vända sig till många små finansiärer för att be om deras stöd eller donationer. Till skillnad från traditionell finansiering där man ofta förlitar sig på några få större finansiärer bygger tanken om crowdfunding på idén om “många bäckar små”. Crowdfunding är ett effektivt sätt att skapa ett engagemang och uppmärksamhet kring ditt projekt.  Tillsammans är vi starka!

Målet för Kickstarta.nu är att etablera crowdfunding  i Sverige med en enkel och kraftfull tjänst som gör det möjligt för kreativa och viktiga projekt att nå ut till sin publik så att projekten kan genomföras och de som bidrar till projekten får vara med på resan och dessutom få ta del av olika belöningar tack vare detta.