Sekretesspolicy

Vi uppskattar ditt besök på vår webbplats www.www.kickstarta.nu.

Vi inser hur viktigt det är att använda dina personuppgifter på ett hederligt och ansvarsfullt sätt. Vi vill informera om vilka uppgifter vi får reda på om dig när du besöker vår webbplats och vad vi gör med uppgifterna. Det är viktigt för oss att du känner dig trygg när du besöker www.kickstarta.nu. 

Hur samlar vi in uppgifterna?

När du besöker www.kickstarta.nu, kan vi bara identifiera din dators IP-adress. Trots dessa uppgifter förblir du anonym, om du inte själv väljer att lämna uppgifter som kan identifiera dig, exempelvis genom att registrera dig som medlem, genom att skicka e-postmeddelanden till oss eller om du på annat sätt väljer att lämna uppgifter om dig själv eller din verksamhet. Väljer du att lämna upplysningar som identifierar dig, samlar vi in dem för användning inom företaget, i de syften som anges i denna sekretesspolicy. När du registrerar dig som medlem ber vi att du anger namn och e-postadress. I vissa fall kompletterar du senare dessa uppgifter frivilligt med adress och telefonnummer.

Vidare kan vi i likhet med många andra organisationer lägga en så kallad cookie på din hårddisk från vissa av webbplatsens sidor. En cookie är en liten textfil som läggs på din hårddisk av vår server och är ditt “id-kort” hos oss. Den är unik för dig, men innehåller inte information som identifierar dig personligen och kan endast läsas av servern som skickade den. Bland annat gör den att du enkelt kan navigera på www.kickstarta.nu. Syftet är att berätta för vår server att du har återvänt till en viss webbsida. Det spar tid för dig, för om du gjort en personlig utformning av sidor eller registrerat dig för att få tillgång till vissa delar av www.kickstarta.nu, hjälper en cookie www.kickstarta.nu att komma ihåg vem du är. Den hjälper oss även att förbättra www.kickstarta.nu, eftersom vi genom dem lär oss vilka delar av www.kickstarta.nu som är populärast. De flesta webbläsare är inställda för att acceptera cookies, men du kan ställa in din webbläsare så att den varnar dig innan du accepterar cookies och vägra att acceptera en efter varningen. Du kan även ställa in din webbläsare så att den automatiskt vägrar acceptera cookies. Ställer du in din webbläsare så, kanske du inte kan använda vissa delar av www.kickstarta.nu. 

Hur använder vi uppgifterna?

Vårt främsta syfte med insamlande av personuppgifter är att kunna erbjuda dig en anpassad tjänst och att leverera en bättre tjänst och mer relevant innehåll. Vi använder de uppgifter vi samlar in till att ge dig information eller tjänster du efterfrågar och för att förstå våra medlemmar bättre. För att uppnå detta analyserar vi uppgifter om medlemmarnas demografiska förhållanden, intressen och beteende utifrån de uppgifter vi erhåller från vår webbplats. Forskning och analys utförs på en sammanslagen nivå och är inte avsedd att identifiera enskilda medlemmar.

Vi kan även vid tillfälle använda de uppgifter du lämnat för att sända dig information (via brev eller e-post) om oss och produkter och tjänster som vi tror är av intresse för dig. Du får sådan information endast från oss. Du kommer inte att få sådan information om du angivit att du motsätter dig det. Om du vid någon tidpunkt inte längre vill få sådan information från oss, skickar du ett e-postmeddelande till admin@www.kickstarta.nu där du anger användarnamn. 

Var hamnar uppgifterna?

Kickstarta.nu skänker inte bort, säljer eller hyr ut uppgifter om dig till tredje part.

För att kunna erbjuda bättre tjänster, kan vi komma att vidarebefordra personuppgifter till andra företag inom vår koncern (som kan men inte måste finnas inom EU). Sådana företag kan finnas i länder som inte erbjuder samma slags lagstadgade skydd för personuppgifter som dem som gäller inom EU. Trots detta gör vi vårt bästa för att hålla dina personuppgifter konfidentiella inom vår koncern, oavsett om det är inom EU eller om det skett en internationell överföring till andra företag inom koncernen.

Vi kan i särskilda fall avslöja personuppgifter, när vi har skäl att tro att uppgifterna är nödvändiga för att identifiera, kontakta eller föra talan mot någon som kan ha gjort intrång på Webbplatsen och brutit mot användaravtalet, eller som på annat vis gjort intrång eller inkräktar på våra rättigheter eller egendom, eller våra medlemmars eller andra besökares rättigheter, när vi är i god tro och är övertygade om att lagen kräver att vi avslöjar uppgifterna.

Genom att använda vår webbplats och/eller registrera dig som medlem, samtycker du till att dina personuppgifter används på det sätt som anges i denna sekretesspolicy. 

Kontrollera att uppgifterna är korrekta

Du kan när som helst ta kontakt med oss för att kontrollera att dina uppgifter är korrekta, eller be oss uppdatera, korrigera eller radera uppgifterna genom att kontakta oss på admin@www.kickstarta.nu (glöm inte att ange användarnamn). När dina medlemsuppgifter raderas har du inte längre tillträde till de delar av webbplatsen som är avsedda för medlemmar, vilket även omfattar ett eventuellt e‑postkonto.

Den här måste vi också lägga in. Frågan är om den ska vara en egen del i footer eller ligga under sekresspolicy som en underpunkt där? Bestäm du.

Personuppgifter

På vår webbplats kommer du att behöva uppge personuppgifter och eventuella transaktionsuppgifter såsom t.ex. kreditkort. Dessa uppgifter är nödvändiga t.ex. för att köp skall kunna genomföras eller för att du skall kunna erhålla nyhetsbrev. Genom att använda vår tjänst eller genom att abonnera på nyhetsbrev accepterar du att vi behandlar dina personuppgifter. Vi kommer dock inte att använda personuppgifter för marknadsföring, försäljning till tredje part eller något liknande utan ditt medgivande. Dina uppgifter används bara för att kunna genomföra en transaktion som t.ex.

- att kontrollera att köparen är vem den utger sig för att vara;

- att hjälpa dig med efterköpsservice;

- att erbjuda dig nya tjänster och produkter om du så önskar;

- nyhetsbrev;

- uppgifter till samarbetspartners (se nedan).

I samband med tillhandahållandet av våra tjänster över Internet använder vi nedan partners: 

Paypal

Paypal är vår ”Internet Payment Provider” för korttransaktioner. Paypal har valts ut noga för detta ändamål. Till Paypal skickas kontonummer, personnummer och belopp. Paypal har inte tillåtelse att föra dessa uppgifter vidare, förutom till kortföretagen för auktorisering av belopp. Paypal använder den senaste säkerhetstekniken och jobbar tätt tillsammans med banker och Finansinspektionen för att säkerställa kvalitet och säkerhet.